UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú chránenými
autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, potlače, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou
predávaných produktov.

Autorské práva k nim vykonáva ich autorka – Ingrid Ďurovič – I am oriGinal,  Ružová 134, Tlmače 935 21
IČO: 45984026, DIČ: 1083181385, zapísaný v Okresný úrad Levice,                                                                                                                                                                                                                                           číslo živnostenského registra: 420-24328.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za
informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je
nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať
s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude
autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych
a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských
práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili
priamo Ingrid Ďurovič – I am oriGinal, na kontaktné údaje uvedené na tejto internetovej
stránke.